HACCP, BRC en Kwaliteitszorg
consultancy en cursus / training

PROFIEL EN FILOSOFIE

Improving Quality bv is gespecialiseerd in voedselveiligheid (zoals HACCPBRC en IFS) en kwaliteitszorg met de focus op de voedingsmiddelen- en  verpakkingsindustrie.

Wij bieden ondersteuning in de vorm van consultancy, trainingen en auditing aan producenten, co-packers, distributiebedrijven, groothandelaren en retailers.

De filosofie van Improving Quality
Kwaliteitszorg moet ten dienste staan van een efficiënte, productieve,
winstgevende en duurzame bedrijfsvoering

“Niet zelden blijkt het kwaliteitssysteem eerder een belemmerende dan een stimulerende factor. Het kwaliteitssysteem is een doel geworden in plaats van een middel om te komen tot beheerste, efficiënt verlopende bedrijfsprocessen. De oorsprong van het kwaliteitssysteem was logisch: de klant eist een certificaat.

Het kwaliteitssysteem is, vaak onbewust, los komen te staan van het bedrijf en wordt gezien als tijd-, energie- en geldverslindende bezigheidstherapie.

Controles en registraties worden uitgevoerd zonder dat de vraag gesteld wordt of er werkelijk iets met die informatie wordt gedaan of dat er sturing plaatsvindt op basis van deze informatie.”

Improving Quality kan u helpen de rollen om te draaien.
Haar specialiteit is het opzetten of ombouwen van een kwaliteitssysteem dat
naadloos geïntegreerd is in uw organisatie

kwaliteitsysteem

De organisatie en daarmee ook het kwaliteitssysteem, bevindt zich in een krachtenveld van verschillende partijen die allemaal, soms tegenstrijdige, eisen stellen. Het op een evenwichtige, beheerste manier kunnen voldoen aan deze verschillende eisen is noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering en daarmee ook voor het kwaliteitssysteem. Evenals het vermogen in te kunnen blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen en de bereidheid tot continu verbeteren van producten, diensten en processen. Concreet betekent dit een kwaliteitssysteem dat praktisch is, gedragen wordt door de medewerkers, bijdraagt aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen en (indien gewenst) voldoet aan de eisen van de gekozen certificering.

Het profiel van Improving Quality:

Praktisch met kennis van zaken
Betrokken en enthousiast
'Recht voor de raap'

De consultant / trainer van Improving Quality:

  • is praktisch en concreet;
  • heeft ervaring in diverse branches en met verschillende kwaliteitsstandaarden en normen;
  • kan vanuit verschillende invalshoeken naar een organisatie kijken (kwaliteitsbril, maar ook bedrijfskundige, logistieke en procesmatige bril);
  • is klankbord, sparring partner en coach van kwaliteitsmanager, productieteam en/of MT van de organisatie.